Rockets Cheerleaders’ strategi

Rockets Cheerleaders’ strategi

Rockets Cheerleaders formål er at gøre det muligt for medlemmer at dyrke cheerleading, skabe et socialt netværk omkring sporten, samt at udbrede

kendskabet til sporten. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.

Rockets skal være klubben med de gladeste og mest motiverede udøvere.

Vi skal rumme alle, uanset baggrund og forudsætninger. Vi skal have fokus på bredden og på at give bredden gode oplevelser, god træning og god teknik. Herigennem vil vi få en dygtig elite og skabe gode resultater.

Rockets tilbyder fast træning 1-3 gange om ugen. Herudover tilbyder vi camps, ekstratræning indenfor smidighed, styrke, springtræning. 3-6 gange årligt deltager en stor del af vores udøvere i konkurrencer i ind- og udland. Herudover tilbyder foreningen sociale arrangementer både på hold og på tværs af hold.

Alle, som ønsker det, kan få glæde af cheerleadings alsidige aktiviteter.
Cheerleading kan bidrage til at børn, unge og voksne laver fysisk aktivitet og indgår i sociale fællesskaber. Medlemmerne i Rockets Cheerleaders er medskabere af motivation, glæde, gensidig respekt og sammenhold.

Hvad kan cheerleading?

● Cheerleading danner mennesker:
● Skaber tillid
● Styrker sammenhold
● Lærer børn og unge at samarbejde
● Skaber selvværd og tro på at man kan opnå mål
● Styrker koncentration og evne til at være struktureret
● Øger vedholdenhed

 

VORES VÆRDIER:
● Glæde, motivation og engagement: Udøverne skal opleve aktiviteterne som motiverende og inspirerende, så det opleves som succesfuldt at gå til cheer.
● Ansvarlighed: alle medlemmer, trænere, bestyrelsesmedlemmer udviser ansvarlighed ift. aktiviteter og faciliteter
● Udvikling: trænerne motiveres til videreuddannelse. Gennem træning motiveres udøverne til udvikling.
● Demokrati: vi skal sikre at alle har indflydelse. Gennem dialog mellem bestyrelse, trænere, medlemmer og lokalsamfund sikres vores målsætning
● Respekt: alle skal behandle hinanden med respekt og i en respektfuld omgangstone. Enhver form for mobning er uacceptabel.