Oplysningpligt

Vi anvender følgende systemer:
ForeningLet, Facebook og Instagram.
Det er kun ForeningLet der vil blive brugt til persondata.

Hvordan er vores privatlivspolitik gjort lettilgængelig?
På hjemmesiden http://rocketscheerleaders.com

Persondata som registreres:
Navn, adresse, mobil, e-mail, køn, evt. forældre mail/mobil samt fødselsdag

Persondatatyper som findes i systemet:
Almindelige for medlemmer
CPR-nummer (kun trænere)
Oplysninger om strafbare forhold (kun trænere)

Med hvilket formål behandles oplysningerne:
At kunne komme i kontakt med medlemmet, opkræve kontingent og tilmelde til stævner

Hvem har adgang til oplysningerne:
Formand og kasserer

Slettefrist for persondata (angiv antal år og kriterier):
Grundet kommunens mulighed for kontrol af tilskud efter folkeoplysningsloven, vil der være passiv opbevaring af medlemsoplysninger i løbende år + 3 år tilbage i tiden. Ulønnede trænere slettes straks efter fratræden. Lønnede trænere gemmes i 5 år grundet skattelovgivningen.

Sker der videregivelse af data fra systemet – hvis ja til hvem:
Vi videregiver almindelige personoplysninger til DAFF i forbindelse med deltagelse i stævner i Danmark. Ved deltagelse i udlandet, vil godkendelse af videregivelse til relevant modtager blive indhentet hos de enkelte udøvere (den kontrakt de underskriver)

Foto:
Almindelige situationsbilleder fra idrætsaktiviteterne og fra foreningens sociale liv, kan som udgangspunkt frit bruges på klubbens hjemmeside, facebookgrupper og Instagram. Dette selvom enkelte personer kan genkendes. Der vil aldrig blive lagt billeder ud, der udstiller eller krænker en person uden dennes samtykke.

Da personoplysningerne i foreningens system opbevares af en databehandler, vedhæftes databehandleraftalen.

Databehandleraftalen kan læses her.