Referat fra Generalforsamling 2022

Referat generalforsamling 6. marts 2022 Rockets Cheerleaders

 

Referent: Christel Lyngby

Dirigent: Maria

Bestyrelsens beretning (se vedhæftede fil)

 • Corona været hårdt – mange syge – svært at træne fuldtalligt
 • 265 udøvere. Mistet udøvere og fået mange nye
 • 12 hold både konkurrence og ikke konkurrence
 • Nyt hold pluto – forældre/barn hold
 • Deltager 3 årlige konkurrencer og flere udenlandske plus mange på landsholdet
 • 20 trænere lægger mange timer, bestyrelsen bruger mange timer også alt sammen frivilligt.
 • Savner arrangementer – håber på flere – savner holdånd – pga corona.
 • Forældre velkommen i hallen
 • Dokumentar – anderledes end vi troede. Troede vi ville vise konkurrencer men ikke muligt pga corona
 • Extern smidighedstræner
 • Mere springtræning
 • Samarbejde Rødovre fysioterapi – underviser trænere i skader, obs af overbelastning, opvarmning

 

Sportslige resultater

 • Få konkurrencer, flere medaljer og julecups eneste hit zero samt ved NALC
 • Levels er anderledes i udlandet og i DK – derfor forskellige levels og forskelligt hvad der kan være med i rutinen.
 • Der trækkes point fra ved usikkerhed og fald – fejl tæller ned i udlandet – det gør det ikke på samme måde i DK (derfor forskel på placering fra Daff konkurrencer til Varsity konkurrenceer)

Mål for 2022-23

 • Styrke klubånd- det plejer vi at have
 • Forældre tilbage i hallen
 • Invitere til kaffemøder x 1 månedlig
 • Vi støtter altid op om de danske konkurrencer, der er 3 hvert år
 • Håber der er hold der kvalificerer sig til EM
 • Øge medlemstal
 • Fokus på smidighed og spring
 • Uddannelse af trænere HLR og fys samt menatalcoach

 

 

 

 

Regnskab

Vedlagt i bilag

Skal godkendes af revisor

Flere indtægter end budgetteret herunder coronapuljen

Flere udgifter til trænere

Der er afsat flere penge til reklame – øge medlemstallet

Overskud på 41.000 og budgetteret med 1000. overskud større pga flere tilskud.

Vi søger balance da vi ikke er en overskudsforretning

 

All inklusive – og vi har stadig separat startpakke – da nogle stopper og kommer tilbage i løbet af året.

Budget godkendes.

Kontingent bliver det samme til næste år og all inklusive på lukkede hold.

 

Valg af bestyrelse

Præsentation af bestyrelse og suppleanter.

Theis stiller op. 10 år i sporten, seniortræner nu – ikke udøver længere

Freja stiller op. 10 år i sporten, træner nu – ikke udøver, men på landshold

Albert stiller op. Træner i klubben og udøver, cheerleadingudvalget hos DAFF, landshold

 

Der er derfor valg til bestyrelsen

 

Ingen kamp om formandspost – Maria genvalgt

Camilla, Katja og Janice er på valg til bestyrelse

Vi godkender, at der er en suppleant ekstra altså 4 i stedet for de 3, der plejer.

Christel vælger at forblive som suppleant

Der er altså 6 der ønsker valg til 3 bestyrelsesposter og 3 suppleantpladser: Theis (ny), Freja ny), Albert (ny) Janice (ønsker genvalg), Camilla (ønsker genvalg), Katja (ønsker genvalg)

 

 

 

Stemmer:

Theis: 10

Freya: 13

Albert: 10

Camilla: 18

Janice: 21

Katja: 13

 

Janice og Camilla genvalgt til bestyrelse

Kampvalg til bestyrelse mellem Freja og Katja. Freya 13 stemmer og Katja 11 stemmer – derfor er Freja valgt til bestyrelse og Katja bliver suppleant.

Revisor genvalgt

 

Bestyrelse:

Formand Maria genvalgt

Kasserer: Mette (ikke på valg)

Sara (ikke på valg)

Janice genvalgt

Camilla genvalgt

Freja nyvalgt

Torben (ikke på valg)

 

Supplanter

Christel (vælger at forblive suppleant)

Theis ny

Albert ny

Katja

 

 

 

 

Eventuelt:

 • Nogen synes der er for meget struktur/ regler – er det kammet over?
 • Det kan være svært at være ny forældre
 • Der er ikke så meget på tværs af holdene længere – vi har skulle holde holdene adskilt under corona
 • Det var svært at nå at tilmelde børn til spring, husker på at det er for en 3 måneders periode og så kan man tilmeldde sig på ny. Vi må kigge ind i at gøre dette smartere.
 • Efterlyser erfarne forældre, som kan være nogen, der kan hjælpe de nye forældre med lavpraktiske ting . Betina tager teten og prøver at få lidt styr på det.
 • Vil vi sende nogen til Roskildefestival og tjene penge til klubben både over og under 18 år.
 • Sommercamp – er det muligt, – bliver der spurgt. Det var en stor succes sidste år. Vi er afhængige af at der er trænere der kan tage campen.
 • Vi holder ikke tidlig holddeling – det var ikke en succes. Der er nogen der placeres på et hold – men ikke dukker op efter sommerferien.
 • Man kan ikke forvente at rykke op hvert år, dette er ikke unormalt at man er på samme hold flere sæsoner.
 • Ift holdinddeling, handler det ikke altid om hvem der har været der i længst tid – det handler om at der er pladser på den position man har. Og hvor trænerene ser at udøveren kan udvikle sig bedst.
 • Det er vigtigt med udøver samtaler – især hvis man måske ikke får den plads, man ønsker eller man ved at udøver troede/ønskede de skulle have.
 • Sponsorer – kan man udvide sponsoraftaler til også at være på bukser og ikke kun på hold tee. Det skal være på alle hold – så de er ens, når de tager ud til konkurrencer.
 • Fanklub: Tone, Max, Henriette, Chanel, Bianca, Camilla – alle fra Apollo😊
 • Bestyrelsen arbejder på, at vi kommer til at ligge ind under Rødovre Kommune i stedet for som nu at være i Københavns kommune. Rødovre kommune dækker op til 80 % af huslejen men giver mindre i medlemstilskud. Det vil dog stadig give mere i tilskud samlet. Rødovre vil gerne have os, men der skal ansøges – og dette arbejder Maria og Lisbeth på.