Indkaldelse til generalforsamling søndag d. 7 april 2024

Kære Raketter
Vi indkalder til ordinær generalforsamling i Rockets Cheerleaders den 7. april kl. 17-19 i Rockets Hallen.

Som forening har vi brug for frivillige kræfter, og vi håber, der er nogle engagerede medlemmer/forældre, der vil stille op til valg til bestyrelsen. Har du lyst til at stille op, må du meget gerne skrive til info@rocketscheerleaders.com eller melde dig på dagen. Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål eller vil høre mere om bestyrelsesarbejdet.

Har du forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal det være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før og sendes til info@rocketscheerleaders.com

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
2) bestyrelsens beretning
3) Godkendelse af revideret regnskabet
4) Budget for det kommende år til godkendelse.
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og revisorer
7) Forslag til behandling.
8)Eventuelt

I år er følgende poster på valg:
Maria Broe, formand, ønsker genvalg
Elisabeth Buluu, kasserer, ønsker genvalg
Camilla Ahrensberg, bestyrelsesmedlem, ønsker ikke genvalg
Janice D. Høst, bestyrelsesmedlem, ønsker genvalg
Sara Herlev, bestyrelsesmedlem, ønsker genvalg
Tommy, suppleant, ønsker genvalg
Torben Kappel, suppleant, ønsker genvalg
Camilla Wessing, suppleant, ønsker genvalg
TOM PLADS, skal besættes
Revisor Ricky Dræby Vett fra KOA, ønsker genvalg

Følgende er ikke på valg i år, men ønsker at fortsætte:
Camilla Steen, bestyrelsesmedlem

Stemmeberettiget er alle medlemmer, aktive som passive, af foreningen Rockets Cheerleaders, der er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance eller suspenderet.
Medlemmer der ikke er fyldt 18 år kan få deres forældre eller værge til at stemme på deres vegne ved personligt fremmøde på en generalforsamling.
Alle medlemmer over 18 år kan stille op til bestyrelsesposter og har stemmeret, hvis man ikke er i restance.
Vi glæder os til at se jer!