Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Som oplyst tidligere indkaldes der til generalforsamling i Rockets Cheerleaders fredag den 29. marts, fra kl. 17:00 til 19:00.

Generalforsamlingen afholdes i Rockets Hallen med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) bestyrelsens beretning

3) Godkendelse af revideret regnskabet

4) Budget for det kommende år til godkendelse.

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og revisorer

7) Forslag til behandling

8) Eventuelt