fbpx

Indkaldelse til generalforsamling fredag d. 31. marts 2023

Indkaldelse til generalforsamling fredag d. 31. marts 2023. OBS! Ny dato

Kære raketter

Vi indkalder til ordinær generalforsamling i Rockets Cheerleaders fredag d. 31. marts kl. 18.30-20.00 i Rockets Hallen. Det er i umiddelbar forlængelse af generalprøven.

Som forening har vi brug for frivillige kræfter, og vi håber, der er nogle engagerede medlemmer/forældre, der vil stille op til valg til bestyrelsen. Har du lyst til at stille op, må du meget gerne skrive til info@rocketscheerleaders.com eller melde dig på dagen. Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål eller vil høre mere om bestyrelsesarbejdet.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) bestyrelsens beretning

3) Godkendelse af revideret regnskabet

4) Budget for det kommende år til godkendelse.

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og revisorer

7) Forslag til behandling.

8) Eventuelt

Nærmere info følger.

Stemmeberettiget er alle medlemmer, aktive som passive, af foreningen Rockets Cheerleaders, der er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance eller suspenderet.

Medlemmer der ikke er fyldt 18 år kan få deres forældre eller værge til at stemme på deres vegne ved personligt fremmøde på en generalforsamling.

Alle medlemmer over 18 år kan stille op til bestyrelsesposter.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.