Indkaldelse til generalforsamling lørdag d. 14. marts 2020 kl. 16

Opdatering:

 

Mini-generalforsamling

 

Vi takker for opbakningen til afholdelse af en mini-generalforsamling online. I forhold til den originale dagsorden varslet d. 21. februar vil vi i denne omgang kun behandle punkt 5, 6 og 7, således at vi kan komme i gang med planlægning af resten af sæson samt næste sæson. Resten af punkterne, vurderer vi, kan udsættes og vil blive behandlet på et tidspunkt, hvor det igen er muligt at samles.

 

 

1) Valg af dirigent og referent – udsættes
2) Bestyrelsens beretning – udsættes
3) Godkendelse af udkast til regnskab – udsættes efter aftale med revisor
4) Budget for det kommende år til godkendelse – udsættes efter aftale med revisor
5) FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
6) FORSLAG TIL BEHANDLING
7) VALG AF BESTYRELSE OG REVISORER

8) Eventuelt – udsættes

 

 

 

 1. Fastsættelse af kontingent. SE SEPARAT AFSTEMNING

 

 1. Afstemning vedr. kontingentstigning

Vores trænere yder et enormt arbejde i klubben og det ønsker vi at belønne. Som det er nu, får de kompenseret deres omkostninger ved transport mm, men vi ønsker at kunne tilbyde et fritidsjob til de unge mennesker.

Derfor stiller vi til afstemning at kontingentet pr. hold max kan stige 15% ved samme træningsmængde og i den forbindelse frigive lidt midler til trænerne.

Nogle hold har mere træning andre mindre og dette er selvfølgelig også reguleret i kontingentet. Det er ikke alle hold der vil stige med 15%.

 

 1. Afstemning vedr. kontingent opkrævning

Sidste år blev det på generalforsamling besluttet at køre med en all inklusive model. Dette har fungeret rigtig godt på mange punkter, dog meget administrativt på de åbne hold.

Derfor foreslår bestyrelsen nu en revideret all inklusive model.

 1. Vi ønsker at indføre en opstartspakke for alle udøvere. Opstartspakken indeholder de udgifter som er nødvendige, for at starte på et hold.

Opstartspakken er forskellig pr hold. På åbne hold vil den indeholde licens, sløjfe, klub t-shirt samt leje af uniform. På lukkede hold vil der ligeledes indgå en hold t-shirt og shorts.

 1. På lukkede hold vil ”resten” af udgifterne til konkurrence mm blive inkluderet i den månedlige opkrævning som I kender i dag. DOG IKKE BUS UDGIFTER.
 2. På åbne hold er det kun det månedlige kontingent der bliver opkrævet og vi går tilbage til den ”gamle” model med at opkræve for de stævner man er med til.
 3. BUS TILMELDING vil forgå over hjemmesiden og der bestilles kun til de udøvere/forældre der er tilmeldt inden deadline. Dette gøres udelukkende af administrative årsager.

 

 

”Mini generalforsamling”

Punkt 6. Forslag til behandling. SE SEPARAT AFSTEMNING

 

Bestyrelsen foreslår følgende opdatering af §3 i Rockets Cheerleaders’ vedtægter, således at forbundenes nuværende navne fremgår korrekt.

 

Fra:

 • 3 Tilknytning
  Rockets Cheerleaders kan tilslutte sig såvel nationale som internationale sammenslutninger af tilsvarende foreninger, herunder DCA (Dansk Cheerleader Association, som er medlem af DIF), ECA (European Cheerleader Association) og IFC (International Federation of Cheerleading).

 

Til:

 • 3 Tilknytning
  Rockets Cheerleaders kan tilslutte sig såvel nationale som internationale sammenslutninger af tilsvarende foreninger, herunder DAFF (som er medlem af DIF), ECU (European Cheerleading Union) og ICU (International Cheerleading Union).

 

 

 1. Valg af bestyrelse og revisorer

Den nuværende bestyrelse:

Formand Maria Broe, ønsker genvalg

Bestyrelsesmedlem Debbie Bonsing, ønsker ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Julie Møller, ønsker ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Lasse Salomonsen er udtrådt. Pladsen er overtaget af suppleant Camilla Ahrensberg, der er på valg, ønsker genvalg

Suppleant Janice Høst, ønsker valg til bestyrelse

Suppleant Anne Katrine Petterøe, ønsker valg til bestyrelse

Revisor Eco Team er på valg

Bestyrelsesmedlemmer Mette Illum, Sara Herlev, Caroline Pilegaard er ikke på valg.

 

 • 8 Bestyrelsen
  8.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 1 formand, 1 kasserer og 5 medlemmer, samt 3 suppleanter.
  8.2 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden i lige år og kasserer er på valg hvert ulige år. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hver ulige år.
  8.3 Ved eventuel afgang fra bestyrelsen inden valgperiodens udløb kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

 

 

Der skal således i år vælges 1 formand, 3 bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter.

 

Da Lasse Salomonsen er udtrådt af bestyrelsen, har bestyrelsen suppleret sig selv ved at lade Camilla Ahrensberg overtage pladsen frem til denne generalforsamling.

 

 

 

 

 

 1. Valg til formand

Følgende ønsker at stille op som formand:

Maria Seemann Broe

 

Da ingen andre stiller op, betragter vi Maria Seemann Broe som genvalgt

 

 

 1. B) Valg til revisor

Revisor Eco Team ønsker valg.

Da ingen andre stiller op, betragter vi som valgt.

Er du uenig i dette, bedes du sende en mail til info@rocketscheerleaders.com

 

 

 1. C) Valg til bestyrelse. SE SEPARAT AFSTEMNING

Følgende ønsker at stille op til bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlem Camilla Ahrensberg

Suppleant Janice Høst

Suppleant Anne Kathrine Petterøe

Allan Højberg

Deanie Jacobsen

Katja Stamer

 

 

 

I det følgende kan du se en kort præsentation af de kandidater, der søger valg/genvalg.

 

Camilla Ahrensberg

Hej Raketter, jeg hedder Camilla Ahrensberg og har siddet i bestyrelsen i de sidste 2 år. Jeg er en del af vores kasserer team og ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem igen. Jeg er mor til Isabella fra Apollo som er på sit sjette år i klubben.

 

 

Allan S. Højberg

Bor i Vanløse ca. 6 min fra hallen i Rødovre

Gift med Berit Højberg

Har 2 døtre: Julie 14, går på Pioneer, Therese 16 (tidligere Rockets Cheerleader)

Familien har være med i Rockets siden 2013

Har de sidste mange år filmet alle de danske cheerleading konkurrencer, og lagt rutinerne på YouTube.

Arbejder som teknisk salgs konsulent hos Hewlett Packard Enterprise/Aruba

Vil gerne deltage i bestyrelse for at hjælpe med at udvikle klubben i en positiv retning.

 

 

 

Janice Høst

Jeg hedder Janice Dyrlund Høst, og mine to piger har været del af Danmarks bedste cheerklub de sidste 5 sæsoner – denne sæson har jeg Lotus på Fire’n’Smoke og Alva på Shooting Star.

Jeg har været i bestyrelsen siden marts 2019, hvor min primære rolle er inden for HR – sammen med formanden står jeg for MUS med trænerne, og jeg står ofte for at tage imod klubbens nye medlemmer (og forældre), når der er prøvetræninger.

Jeg håber på genvalg, da jeg fortsat har stort engagement i klubben og gerne vil fortsætte arbejdet inden for HR-området samt arbejdet med at rekruttere nye medlemmer til vores fantastiske klub

 

Deanie Jacobsen

Hej jeg hedder Deanie Jakobsen, er 41 år og bor sammen med min mand og 3 børn i Ballerup. Til dagligt er jeg butiks chef i Circle k. Hvor jeg om knap 2 Md er færdig med ekstra uddannelse i ledelse og konflikthåndtering. I 2015 startede min datter Anine Bøgholm som cheerleader i Rockets. Hun startede på peewee så junior og er nu på senior. I alle årene har jeg som de fleste andre været en pave stolt cheer mom. Som har støttede op om min datter- hendes hold og om Rockets. Jeg har set hvordan klubben har udviklede sig igennem årene, og har stor respekt for det arbejde bestyrelsen ligger i klubben. Jeg vil gerne ligge mine “ kræfter” i fortsat positiv udvikling i klubben. Og det mener jeg at jeg kan bidrage med ved at blive en del af bestyrelsen i Rockets.

 

 

Anne Kathrine Petterøe

Efter et år som suppleant, stiller jeg i år til op til en bestyrelsespost, fordi jeg ønsker at fortsætte arbejdet med at føre Rockets’ visioner og strategier ud i livet. Jeg elsker solidariteten i foreningsarbejdet, og vil gerne blive ved med at bidrage med min kompetencer og gøre en aktiv indsats for at skabe Danmarks bedste cheerleading klub.

Mine stærkeste kompetencer er IT, organisering, branding og marketing.

Sidste år resulterede det blandt andet i klubbens nye hjemmeside, vores sponsorpakker og andet materiale vi bruger i markedsføring af klubben.

Jeg har også været glad for arbejdet med Rockets Hallen (inklusive arbejdslørdage), og alt udstyr vi har, og håber jeg får mulighed til at blive ved med det.

 

Katja Stamer

Jeg hedder Katja og er 25 år gammel. jeg har været en del af rockets i snart 10 år og har været en del af cheerleading i Danmark i 13 år. Gennem mine år har jeg været udøver, både på begynde og på elite, samt landsholdet. Jeg har sammenlagt 6-7 års erfaring som træner. Hvor jeg har undervist alt fra minor til senior, begynder til elite og spring træning. Til hverdag studere jeg sundhed og ernæring hvor min vision er at arbejde et sted indenfor sports organisationer og ernæringssundhed. Jeg ønsker at blive en del af bestyrelsen for at kunne hjælpe både klubben og de udøvere der udgør klubben, og det ville jeg kunne trække meget på mine erfaring gennem mine trænerroller og udøver rolle, samt mit studie som omhandler utrolig meget sundhed og velvære i samfund og forbund.

 

 

I den følgende afstemning skal du vælge:

3 KANDIDATER SOM BESTYRELSESMEDLEMMER

3 KANDIDATER SOM SUPPLEANTER

 

Du må altså sætte 6 krydser. 1 kryds pr. kandidat. Max 3 krydser som bestyrelsesmedlem og max 3 krydser som suppleant.

 

Hver udøver over 18 år kan stemme. 1 forældre/værge kan stemme på vegne af 1 udøver under 18 år.

Dvs. hvis du er under 18 år, skal du få 1 af dine forældre til at stemme.

 

 

 

 

 

7.4 Stemmeberettiget er alle medlemmer, aktive som passive, af foreningen Rockets Cheerleaders, der er fyldt 18 år og ikke er i kontingent restance eller suspenderet.
7.4.1 Medlemmer der ikke er fyldt 18 år kan få deres forældre eller værge til at stemme på deres vegne ved personligt fremmøde på en generalforsamling. 7.5 Alle medlemmer over 18 år kan stille op til bestyrelsesposter.

 

 

 

 

 

 

 

—————————————-

Sted: Rockets Hallen

Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag d. 29. februar kl. 23.59

 

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Godkendelse af udkast til regnskab
4) Budget for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Forslag til behandling
7) Valg af bestyrelse og revisorer
8) Eventuelt

 

5. Fastsættelse af kontingent

6. Forslag til behandling

Ændring af vedtægter:

Bestyrelsen foreslår følgende opdatering af §3, således at forbundenes nuværende navne fremgår korrekt.

Fra:

 • 3 Tilknytning
  Rockets Cheerleaders kan tilslutte sig såvel nationale som internationale sammenslutninger af tilsvarende foreninger, herunder DCA (Dansk Cheerleader Association, som er medlem af DIF), ECA (European Cheerleader Association) og IFC (International Federation of Cheerleading).

Til:

 • 3 Tilknytning
  Rockets Cheerleaders kan tilslutte sig såvel nationale som internationale sammenslutninger af tilsvarende foreninger, herunder DAFF (som er medlem af DIF), ECU (European Cheerleading Union) og ICU (International Cheerleading Union).

 

 

Bestyrelsen foreslår oprettelse af følgende udvalg:

 1. Fanklub: til konkurrencer: medbringer og hænger bannere mv. op. Skaffer evt. balloner knæklys eller andet. Laver plan over hvornår hold konkurrerer.
 2. Festudvalg: står for planlægning og afvikling af arrangementer i klubben, evt i samarbejde med trænere og bestyrelse.

Herunder JC og DM generalprøve, julefest, sommerfest, fastelavnsfest.

 

7. Valg af bestyrelse og revisorer

Følgende er på valg:

Formand Maria Broe, ønsker genvalg

Bestyrelsesmedlem Debbie Bonsing, ønsker ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Julie Møller, ønsker ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Lasse Salomonsen er udtrådt. Pladsen er overtaget af Camilla Ahrensberg, der er på valg, ønsker genvalg

Suppleant Janice Høst, ønsker valg til bestyrelse

Suppleant Anne Katrine Petterøe, ønsker valg til bestyrelse

Revisor Kim Eriksen er på valg, ønsker genvalg

Bestyrelsesmedlemmer Mette Illum, Sara Herlev, Caroline Pilegaard er ikke på valg.