Indkaldelse til generalforsamling lørdag d. 14. marts 2020 kl. 16

Sted: Rockets Hallen

Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag d. 29. februar kl. 23.59

 

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Godkendelse af udkast til regnskab
4) Budget for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Forslag til behandling
7) Valg af bestyrelse og revisorer
8) Eventuelt

 

6. Forslag til behandling

Ændring af vedtægter:

Bestyrelsen foreslår følgende opdatering af §3, således at forbundenes nuværende navne fremgår korrekt.

Fra:

 • 3 Tilknytning
  Rockets Cheerleaders kan tilslutte sig såvel nationale som internationale sammenslutninger af tilsvarende foreninger, herunder DCA (Dansk Cheerleader Association, som er medlem af DIF), ECA (European Cheerleader Association) og IFC (International Federation of Cheerleading).

Til:

 • 3 Tilknytning
  Rockets Cheerleaders kan tilslutte sig såvel nationale som internationale sammenslutninger af tilsvarende foreninger, herunder DAFF (som er medlem af DIF), ECU (European Cheerleading Union) og ICU (International Cheerleading Union).

 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af §8.1:

Fra:

 • 8 Bestyrelsen
  8.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 1 formand, 1 kasserer og 5 medlemmer, samt 3 suppleanter.

Til:

 • 8 Bestyrelsen
  8.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 1 formand, 1 kasserer og 5 medlemmer, samt 2 suppleanter.

Bestyrelsen foreslår oprettelse af følgende udvalg:

 1. Fanklub: til konkurrencer: medbringer og hænger bannere mv. op. Skaffer evt. balloner knæklys eller andet. Laver plan over hvornår hold konkurrerer.
 2. Festudvalg: står for planlægning og afvikling af arrangementer i klubben, evt i samarbejde med trænere og bestyrelse.

Herunder JC og DM generalprøve, julefest, sommerfest, fastelavnsfest.

 

7. Valg af bestyrelse og revisorer

Følgende er på valg:

Formand Maria Broe, ønsker genvalg

Bestyrelsesmedlem Debbie Bonsing, ønsker ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Julie Møller, ønsker ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Lasse Salomonsen er udtrådt. Pladsen er overtaget af Camilla Ahrensberg, der er på valg, ønsker genvalg

Suppleant Janice Høst, ønsker valg til bestyrelse

Suppleant Anne Katrine Petterøe, ønsker valg til bestyrelse

Revisor Kim Eriksen er på valg, ønsker genvalg

Bestyrelsesmedlemmer Mette Illum, Sara Herlev, Caroline Pilegaard er ikke på valg.